1. Chúng tôi thu thập những thông tin gì?

Chúng tôi thu nhập thông tin từ bạn khi bạn đăng ký trên trang web của chúng tôi. 

Dữ liệu cá nhân mà OnlLearning có thể thu thập bao gồm:

a. họ tên;

b. địa chỉ email;

c. địa chỉ thanh toán;

e. tài khoản ngân hàng và thông tin thanh toán;

f. số điện thoại;

2. Chúng tôi sẽ làm gì với thông tin của bạn?

OnlLearning  sử dụng thông tin thu thập cho các mục đích:

a. để xem xét và/hoặc xử lý đơn đăng ký/giao dịch; đăng ký email của bạn với chúng tôi

b. để quản lý việc bạn sử dụng dịch vụ của chúng tôi 

c. để đáp ứng, xử lý, giải quyết hoặc hoàn tất một giao dịch và/hoặc đáp ứng các yêu cầu của bạn đối với các sản phẩm và dịch vụ nhất định và thông báo cho bạn về các vấn đề dịch vụ và các hoạt động tài khoản bất thường;

d. để bảo vệ sự an toàn cá nhân và các quyền, tài sản hoặc sự an toàn của người khác;

e. để nhận dạng và/hoặc xác minh;

3. Nếu bạn có thắc mắc, hãy liên hệ với chúng tôi 

Gửi email tới cskh@onllearning.com 

Địa chỉ liên hệ: Thôn Gò Bông, Xã Đồng Trúc, Huyện Thạch Thất, Thành phố Hà Nội