Cách 1: Thanh toán online để được vào học ngay

Quý khách chọn “Thanh toán online” sau đó lựa chọn một trong các phương thức thanh toán sau:

  • Thanh toán qua thẻ Quốc tế, visa qua OnePay
  • Thanh toán qua thẻ Nội địa qua OnePay

Cách 2: Thanh toán chuyển khoản

Tên Tài Khoản: Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Kỹ Năng Sống S-Life

Số Tài Khoản: 0261 0034 96559 – Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thủ Thiêm, TP. HCM

​Nội dung chuyển: Mã đơn hàng – Số Điện Thoại