Lưu ý:
      + Nếu Thanh toán thành công vui lòng kiểm tra Email đã sử dụng để đăng kí, khóa học sẽ được gửi đến Email trong vài phút tới.
      + Nếu Thanh toán thất bại vui lòng kiểm tra lại thông tin thẻ và tiến hành thanh toán lại.
Xin cảm ơn!

[yith_orderreview_header]
[yith_orderreview_table]

Xin chào [custom-woocommerce-name], dưới đây là thông tin đơn hàng của bạn:

  • Mã đơn hàng: [yith_ctpw_order_number]
  • Tổng tiền: [custom-woocommerce-total] VNĐ
  • Email: [yith_ctpw_customer_email]
  • Số điện thoại: [custom-woocommerce-phone]
  • Phương thức thanh toán: Thanh toán online