Cảm ơn [custom-woocommerce-name], đơn hàng của bạn đã được ghi nhận.
Lưu ý: Nội dung chuyển khoản bạn vui lòng nhập chính xác “Mã Đơn Hàng + OL + Số Điện Thoại” của bạn. Hướng dẫn Kích hoạt khóa học: Tại đây

Thông tin chuyển khoản
Hình ảnh này chưa có thuộc tính alt; tên tệp của nó là y-nghia-thiet-ke-logo-cua-ngan-hang-vietcombank-1.jpgSố tài khoản: 0261 0034 96559
Chủ tài khoản Công Ty Cổ Phần Đào Tạo Và Phát Triển Kỹ Năng Sống S-Life
Chi nhánh: Ngân hàng Vietcombank Chi nhánh Thủ Thiêm, TP. HCM
Số tiền cần chuyển khoản: [custom-woocommerce-total] VNĐ
Nội dung chuyển khoản:
        [custom-woocommerce-order-id] – OL – [custom-woocommerce-phone]

Thông tin thanh toán:

  • Mã đơn hàng: [custom-woocommerce-order-id]
  • Tổng tiền: [custom-woocommerce-total] VNĐ
  • Email: [custom-woocommerce-email]
  • Số điện thoại: [custom-woocommerce-phone]
  • Phương thức thanh toán: [custom-woocommerce-payment]